Lát đường đi, lát vỉa hè, Đá hoa cương bó vỉa

Lát đường đi, lát vỉa hè, đá hoa cương bó vỉa.

Lát đường đi chúng ta thường dùng các loại đá dày hơn, có thể là 3cm, hoặc 4cm, hoặc 5cm,

Nhà nhà nhiều tiền, người người nhiều tiền, và đất nước chúng ta có nhiều tiền, chúng ta cần phải chi trả nhiều hơn, chi trả các khoản nhiều hơn, chi trả cho các công trình hạ tầng nhiều hơn, để chúng ta, có nhiều nguồn thu nhập hơn, mà muốn có thu nhập chúng ta phải cải thiện cái củ, tạo ra cái mới và cái mới tất nhiên là đẹp hơn, hiệu quả hơn, giá trị hơn cái cũ đó là điều đương nhiên cho mọi thời đại, và lát đường đi, bằng đá hoa cương, hay lát vỉa hè bằng đá hoa cương, hay lát bó vỉa, hay còn gọi là đá gờ lề bằng đá hoa cương là hợp lý nhất.